Γενικές Πληροφορίες

Διάρκεια: 3 Εξάμηνα
Έναρξη: Οκτώβριος 2024
Διδασκαλία: Εξ Αποστάσεως & Δια ζώσης
Τόπος: Αθήνα (Λ. Αλεξάνδρας 196)
ECTS: 90
Δίδακτρα: 2.500€
Γλώσσα: Ελληνικά

Ίδρυση & Λειτουργία

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο την εξειδικευμένη εκπαίδευση στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της εργασίας και του περιβάλλοντος στην υγεία του πληθυσμού, όπου σήμερα περισσότερο από ποτέ χρειάζεται να αναπτυχθεί η καινοτόμος και δημιουργική σκέψη και δράση, αποδίδοντας έμφαση στην αναγνώριση, εκτίμηση, έλεγχο και εξυγίανση των παραγόντων κινδύνου για την υγεία των ανθρώπων που προέρχονται από την εργασία και το περιβάλλον. Το curriculum των σπουδών έχει σχεδιασθεί με τέτοιο τρόπο ώστε οι φοιτητές να εμβαθύνουν σε ένα ευρύ φάσμα διεπιστημονικών πεδίων.

 

Στόχος είναι η ανάπτυξη εξειδικευμένων επιστημόνων, ερευνητών, αναλυτών και στελεχών που θα προωθήσουν και θα προάγουν την υγεία του πληθυσμού στον τομέα της επαγγελματικής και περιβαλλοντικής υγείας καθώς και η ανάδειξη και εφαρμογή πολιτισμικών αξιών, διοικητικών πρακτικών και επιστημονικών δράσεων στον σχεδιασμό και την υλοποίηση καινοτόμων πολιτικών δημόσιας υγείας.

 

Το Π.Μ.Σ. Επαγγελματική & Περιβαλλοντική  Υγεία παρέχει δύο Ειδικεύσεις:

 

Ειδίκευση Ι: Επαγγελματική Υγεία,(Occupational Health) για πτυχιούχους Τμημάτων του 3ου Επιστ. Πεδίου Επιστημών Υγείας.

 

Ειδίκευση ΙΙ: Υγιεινή Περιβάλλοντος (Enviromemntal Hygiene), για διπλωματούχους όλων των τμημάτων Πολυτεχνείων ή Πολυτεχνικών Σχολών, πτυχιούχους Περιβαλλοντικών Επιστημών των Πανεπιστημίων, πτυχιούχους του Τμήματος Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας (Κατεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής) και των Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών των ΤΕΙ.

 

γιατί να το επιλέξω