Υποδομές

Το ΠΜΣ ΕΠΥ στεγάζεται και λειτουργεί στην Πανεπιστημιούπολη Αθηνών της Σχολής Δημόσιας Υγείας του ΠΑ.Δ.Α. (Λ. Αλεξάνδρας 196, Αμπελόκηποι)  στο κτιριακό συγκρότημα της πρώην Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, το οποίο διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις και υποδομές , ενώ εξυπηρετείται από μεγάλο αριθμό γραμμών αστικών λεωφορείων, τρόλεϊ και το σταθμό «ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ» του Μετρό, ενώ υπάρχει διαθέσιμος και χώρος στάθμευσης για τους φοιτητές με ειδικές ανάγκες/δεξιότητες (ΦΜΕΑ). Οι υποδομές υποστηρίζουν και την εκπαίδευση ΑΜΕΑ, καθώς διαθέτουν ειδικές ράμπες, χώρους στάθμευσης, ανελκυστήρες, χώρους εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ και δυνατότητα εκπαίδευσης ατόμων ΑΜΕΑ.

Αίθουσες

Ειδικότερα, για τις ανάγκες του Π.Μ.Σ. διατίθενται 8 αίθουσες, το κεντρικό αμφιθέατρο-συνεδριακό κέντρο «Γ. Κυριόπουλος», το Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, ο χώρος του Εργαστηρίου Περιβάλλοντος και Επαγγελματικής Υγείας (ΕΠΕΥ) και η Βιβλιοθήκη της Πανεπιστημιούπολης Αθηνών. Στους χώρους γραφείων του ΤΠΔΥ υπάρχουν γραφεία και χώροι συνεργασίας ώστε διδάσκοντες αλλά και φοιτητές να μπορούν να συνεργάζονται σε ένα ευχάριστο περιβάλλον εργασίας και εκπαίδευσης. Οι αίθουσες διδασκαλίας και σεμιναρίων, διαθέτουν σύγχρονο εποπτικό εξοπλισμό (Η/Υ, βιντεοπροβολείς, μικροφωνικές εγκαταστάσεις, κλπ). Επιπλέον, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και το ΠΜΣ διαθέτουν τις κατάλληλες τεχνικές υποδομές σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης και η διδασκαλία δύναται να πραγματοποιείται με συνδυασμό της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία (Blended Learning).

Εικονική Περιήγηση στην Πανεπιστημιούπολη Αθηνών

Πληροφοριακά Συστήματα

Το ΠΜΣ χρησιμοποιεί το ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φοιτητολογίου (ΙΛΥΔΑ), του ΠΑΔΑ, μέσω του οποίου γίνεται η διαχείριση των βασικότερων λειτουργειών της Γραμματείας (π.χ δηλώσεις μαθημάτων, ενημέρωση βαθμολογιών, παρακολούθηση της προόδου και της τήρησης προϋποθέσεων λήψης πτυχίου, , η έκδοση πιστοποιητικών, πρόγραμμα μαθημάτων και εξετάσεων, οι αιτήσεις για φοιτητικές παροχές, κλπ)

Το ΠΜΣ για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση χρησιμοποιεί το σύστημα ασύγχρονης ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (Moodle), (https://moodle.uniwa.gr/) καθώς και την Πλατφόρμα εφαρμογή για σύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης MS Teams (https://teams.microsoft.com/).

Το ΠΜΣ και το Τμήμα χρησιμοποιεί το Σύστημα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και Διακίνησης Εγγράφων (ΠΑΠΥΡΟΣ) για την απόδοση αριθμού πρωτοκόλλου και διαχείριση των εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων και αιτήσεων από την Γραμματεία, το οποίο είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου για την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων.

Στους φοιτητές του Τμήματος ανεξαρτήτως βαθμίδας είναι διαθέσιμο το σύστημα Office 365, το οποίο προσφέρεται από την εταιρεία Microsoft. Στο σύστημα επίσης έχουν πρόσβαση μέλη ΔΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ και Διοικητικό Προσωπικό του Πανεπιστημίου. Η πρόσβαση στο λογισμικό είναι εφικτή μέσω SSO, με τη χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού.

Οι χώροι του Πανεπιστημίου καλύπτονται από ασύρματο δίκτυο wi-fi, στο οποίο οι φοιτητές μπορούν να συνδεθούν και να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες πλοήγησης στο διαδίκτυο. Η πρόσβαση στο λογισμικό είναι εφικτή μέσω SSO, με τη χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού.

Βιβλιοθήκες

Στην Πανεπιστημιούπολη Αθηνών λειτουργεί η Βιβλιοθήκη, ωστόσο οι φοιτητές του ΠΜΣ, διαθέτουν πρόσβαση και στις Βιβλιοθήκες των δύο άλλων Πανεπιστημιουπόλεων (Άλσους Αιγάλεω και Αρχείου Ελαιώνα) καθώς και πλήρη απομακρυσμένη πρόσβαση (VPN) στις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης έτσι δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις υπηρεσίες (δανεισμού, διάθεση έντυπου/ηλεκτρονικού υλικού, πρόσβαση σε συνδρομητικές και ανοικτής πρόσβασης βάσεις δεδομένων, online κατάλογο (OPAC) παραλαβή πανεπιστημιακών συγγραμμάτων, ενημερωτικών εντύπων, συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια/εκδηλώσεις, κλπ).

Εργαστήριο Περιβάλλοντος και Επαγγελματικής Υγείας

Για την κάλυψη των αναγκών διδασκαλίας των εργαστηριακών μαθημάτων και του ερευνητικού έργου του ΠΜΣ, λειτουργεί το Εργαστήριο Περιβάλλοντος και Επαγγελματικής Υγείας. Στο εργαστήριο, οι φοιτητές εξασκούνται σε εργαστηριακές πρακτικές για την αξιολόγηση της ποιότητας του περιβάλλοντος, τη διαχείριση αποβλήτων, την εκτίμηση της περιβαλλοντικής ρύπανσης και της σχετικής διακινδύνευσης καθώς και την μελέτη της επαγγελματικής και περιβαλλοντικής υγείας. Η εξοικείωση σε τεχνικές περιβαλλοντικής παρακολούθησης στοχεύει αφενός μεν στην εκπαίδευση των φοιτητών, αφετέρου δε στην εκπόνηση ερευνητικών μελετών ή/και διδακτορικών διατριβών. Το Εργαστήριο είναι μέλος του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών UNEP Global Mercury Partnership.

Ίδιοι Πόροι ΠΜΣ

Το ΠΜΣ έχει διαθέσει ιδίους πόρους χρηματοδότηση για εκσυγχρονισμό του ηλεκτρονικού, πληροφοριακού και εποπτικών μέσων, συμπληρωματικά αυτών του ΠΑΔΑ, ώστε να καλύπτονται οι διαρκείς ανάγκες του και να παρουσιάζει μια αξιοπρεπή και μέσα στην αιχμή της τεχνολογίας εικόνα για τους εμπλεκόμενους φοιτητές- συνεργάτες – ακαδημαϊκούς. Επιπλέον των παρεχόμενων από το ΤΠΔΥ υποδομών και για τη εξασφάλιση της λειτουργίας του, το ΠΜΣ-ΗΚΠΑΥ διαθέτει δικό του οπτικο-ακουστικό εξοπλισμό (laptop τελευταίας τεχνολογίας, data projector, ψηφιακές γραφίδες, ασύρματα μικρόφωνα πέτου και χειλόφωνα συνδεόμενα τόσο με το laptop όσο και με την κονσόλα ήχου που διαθέτουν δύο αίθουσες του ΤΠΔΥ, laser pointers).