Το ΠΜΣ στην Eπαγγελματική & Περιβαλλοντική Υγεία

Διευθυντής Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Γεώργιος Ντουνιάς, Καθηγητής

  213 20 10 346

gdounias@uniwa.gr


 

Γραμματεία ΠΜΣ ΕΠΥ

Γιαννάκη Ιωάννα

  213 20 10 101 – 339

  mepy@uniwa.gr


 

Λειτουργία Προγράμματος

ΦΕΚ Επανίδρυσης (ΦΕΚ 4031 τ.Β/21.09.2020)

Κανονισμός Σπουδών

 

Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α. – Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας) διοργανώνεται κατά το ακαδ. έτος 2020-2021 για όγδοη ακαδημαϊκή χρονιά το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών με τίτλο «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ» (Ε.Π.Υ.).  Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές οδηγούν στη λήψη πλήρως αναγνωρισμένου Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών – Δ.Μ.Σ. (Απόφ. επανίδρυσης 9η Τακτική Συνεδρίαση Συγκλήτου 25-6-20, ΦΕΚ 4031 τ.Β/21.09.2020.

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του ΠΜΣ, απονέμεται  Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην «Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία» και Αγγλικό τίτλο «MSc in Occupational and Environmental Health», με δύο ειδικεύσεις:

 

1.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ, (OCCUPATIONAL HEALTH), για πτυχιούχους Ιατρικών Σχολών.

 

2.ΥΓΙΕΙΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, (ENVIRONMENTAL HYGIENE), για διπλωματούχους όλων των τμημάτων Πολυτεχνείων ή Πολυτεχνικών Σχολών, πτυχιούχους Περιβαλλοντικών επιστημών των πανεπιστημίων, πτυχιούχους του τμήματος Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας (Κατεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής) και των Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών των νέο-ιδρυθέντων πανεπιστημίων.

 

Η διάρκεια σπουδών του ΠΜΣ είναι 18 μήνες (τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα), στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης σε αμφιθέατρα, εργαστήρια και αίθουσες διδασκαλίας του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας στην Πανεπιστημιούπολη Αθηνών [Λ. Αλεξάνδρας  196- ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ], ή/και εξ΄ αποστάσεως με τη χρήση πιστοποιημένων ηλεκτρονικών μέσων σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης (όπως MS Teams, Moodle, Uniwa eclass, κ.ά.). Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτούνται ενενήντα  (90) ECTS.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του ΠΜΣ του τμήματος προσφέρεται η δυνατότητα εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής στο ερευνητικό Εργαστήριο ΕΠΕΥ του Τμήματος ή σε συνεργαζόμενα εργαστήρια άλλων ιδρυμάτων, νοσοκομείων ή/και ερευνητικών κέντρων.

 

Δίδακτρα

Η παρακολούθηση του Προγράμματος για λήψη ΔΜΣ, συνεπάγεται καταβολή διδάκτρων από κάθε φοιτητή/τρια για τα λειτουργικά έξοδα, που ανέρχονται συνολικά σε 2.000 €. Τα δίδακτρα θα καταβάλλονται σε τρείς (3) δόσεις (700+700+600 ευρώ ανά εξάμηνο). Η καταβολή της 1ης δόσης γίνεται κατά την εγγραφή και οι επόμενες στην αρχή κάθε εξαμήνου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται καθημερινά από 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. στο 213 20 10 101- 339 ή αποστέλλοντας σχετικό email στη διεύθυνση στο e-mail: igiannaki@uniwa.gr, υπόψη κας Γιαννάκη Ιωάννας, Γραμματέα ΠΜΣ-ΕΠΥ.